Tel/Fax: +420 549 245 577 +420 549 259 269 info@heyduk.cz

O společnosti

Jako advokátní kancelář Heyduk a Sedláček zastupujeme svoje klienty již od roku 1990 (založena jako AK Heyduk a spol.). Jsme soukromou advokátní kanceláří, která v současnosti sdružuje tři advokáty s kompletní znalostí a dlouholetou praxí ve všech oborech práva. Členové našeho sdružení advokátů se specializují na velmi širokou škálu právních otázek. Jsme proto schopni našim klientům poskytnout služby ve všech odvětvích českého práva od restitucí, až po právní vztahy s přeshraničním prvkem nebo spojené s právem EU. Naši advokáti spolu na kauzách spolupracují, pokud to jejich náročnost vyžaduje. Tím je zaručena maximální kvalita poskytovaných právních služeb.

Klient u nás vždy nalezne požadovanou právní pomoc přesně odpovídající povaze konkrétního případu s přihlédnutím ke všem aspektům jeho potřeb i časovým možnostem. Náš přístup při řešení jednotlivých kauz se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a hlavně potřeb jednotlivých klientů. Nabízíme tak promptní, efektivní a cenově výhodná řešení konkrétních právních záležitostí. Výsledkem naší práce je poskytnout vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc, jež je maximálně přizpůsobena specifickým požadavkům každého klienta, a která odpovídá dynamice moderního světa.
Naši advokáti jsou rovněž vzděláni i v několika cizích jazycích. Právní servis poskytujeme v německém, anglickém i ruském jazyce. Toto naši advokátní kanceláři umožňuje poskytovat právní služby v zahraničí a zahraničním subjektům. Mezi naše klienty patří i řada významných zahraničních společností. Rovněž poskytujeme právní služby v zahraničí pro soukromé klienty. Tito soukromí klienti ocení především vyřízení dědictví v zahraničí, asistenci s různými druhy kontraktů s přeshraničním prvkem nebo jiné právní služby v zahraničí nebo s přeshraničním prvkem.