Advokátní kancelář Heyduk a Sedláček

Jako advokátní kancelář Heyduk a Sedláček zastupujeme svoje klienty již od roku 1990.

Jsme soukromou advokátní kanceláří, s advokáty s kompletní znalostí a dlouholetou praxí ve všech oborech práva.

Jsme proto schopni našim klientům poskytnout služby ve všech odvětvích českého práva od restitucí, až po právní vztahy s přeshraničním prvkem nebo spojené s právem EU. Naši advokáti spolu na kauzách spolupracují, pokud to jejich náročnost vyžaduje.
Tím je zaručena maximální kvalita poskytovaných právních služeb.
Obor práva

OBČANSKÉ PRÁVO

smluvní právo, rodinné právo, náhrada škody, bytové právo, právo nemovitostí a další

Obor práva

OBCHODNÍ PRÁVO

smluvní právo, právo obchodních společností, obchodní rejstřík, bankovní právo, a další

Obor práva

TRESTNÍ PRÁVO

obhajoba trestných činů, zastoupení poškozených, sepis trestních oznámení a další

Obor práva

SPRÁVNÍ PRÁVO

právní řízení, přestupkové řízení, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, azylové řízení, a další

Naše advokátní kancelář má univerzální zaměření s působností po celé České republice.

Léta zkušeností

Právní služby

Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním právního poradenství a různorodých právních služeb pro soukromé osoby i podnikatele a firmy.

Služby profesionálů

Advokátní služby

Nabízíme právní pomoc při důležitých životních rozhodnutích a právní poradenství při hledání řešení v mnohdy nelehkých situacích.

Závazkové vztahy

Obchodní právo

Náležitosti závazkových vztahů, osobního statutu, vzniku a zániku závazků. Dále řešíme věcně-právní účinky a nalézáme možné způsoby řešení.

Zahraniční klienti

Mezinárodní služby

Advokáti jsou vzděláni v několika cizích jazycích, což nám umožňuje zastupovat řadu významných zahraničních společností.

 Již od roku 1990

Tradice
Jsme soukromou advokátní kanceláří, která v současnosti sdružuje tři advokáty s kompletní znalostí a dlouholetou praxí ve všech oborech práva.

Naši advokáti

Náš Tým
Členové našeho sdružení advokátů se specializují na velmi širokou škálu právních otázek. Jsme proto schopni našim klientům poskytnout služby ve všech odvětvích českého práva od restitucí, až po právní vztahy s přeshraničním prvkem nebo spojené s právem EU.

JUDr. Roman Heyduk

advokát, člen sdružení

Absolvoval brněnskou právnickou fakultu v roce 1979. Advokátem byl jmenován v roce 1983 a advokacii vykonává nepřetržitě od svého jmenování. Specializuje se na občanské právo v celém rozsahu, dále dědické právo s mezinárodním prvkem, tedy dědictví v zahraničí. Je schopen poskytnout právní pomoc v německém a anglickém jazyce.

ev. č. ČAK 00162, IČ 66203937

Kontakt: roman.heyduk@heyduk.cz

Mgr.
Robert Sedláček

advokát, člen sdružení

Absolvoval brněnskou právnickou fakultu v roce 2001. Advokátem byl jmenován v roce 2005 a advokacii vykonává nepřetržitě od svého jmenování. Specializuje se na občanské právo v celém rozsahu, zejména na právo nemovitostí, dále právo obchodní a trestní. Je schopen poskytnout právní pomoc v anglickém jazyce a omezeně v německém jazyce.

ev. č. ČAK 10681, IČ 68707070

Kontakt:
robert@sedlacek.rs

Mgr.
David Heyduk

advokát

Absolvoval brněnskou právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2015 úspěšným složením státní zkoušky, kdy mu byl udělen titul magistr. Praxi advokátního koncipienta vykonával v AK Heyduk a Sedláček již po absolvování právnické fakulty. Do seznamu advokátu byl Mgr. Heyduk zapsán v listopadu 2018 po úspěšném složení advokátní zkoušky s vyznamenáním v září téhož roku. Mgr. David Heyduk se své praxi advokáta zaměřuje na generální praxi s tím, že v jeho praxi převažuje agenda obchodního práva, práva občanského a obhajoby v trestním řízení. Je schopen profesionálně poskytnout právní služby v anglickém jazyce a v omezené míře pak v jazyce ruském, kterým se domluví jak slovem tak i písmem.

ev. č. ČAK 40921

Kontakt:
david.heyduk@heyduk.cz

JUDr. Marcela Vágnerová

spolupracující advokát

Absolvovala brněnskou právnickou fakultu v roce 1979. Od roku 1979 pracovala v podnikové sféře. Advokátkou byla jmenována v roce 1997. Specializuje se zejména na korporační právo, občanské a trestní právo.

ev. č. ČAK 04305, IČ 66238129

Kontakt:
marcela.vagnerova@heyduk.cz

Nabízíme služby v odvětvích českého práva i spojené s právem EU.

Naši advokáti spolu na kauzách spolupracují, pokud to jejich náročnost vyžaduje. Tím je zaručena maximální kvalita poskytovaných právních služeb.
Klient u nás vždy nalezne požadovanou právní pomoc přesně odpovídající povaze konkrétního případu s přihlédnutím ke všem aspektům jeho potřeb i časovým možnostem. Náš přístup při řešení jednotlivých kauz se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a hlavně potřeb jednotlivých klientů. Nabízíme tak promptní, efektivní a cenově výhodná řešení konkrétních právních záležitostí. Výsledkem naší práce je poskytnout vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc, jež je maximálně přizpůsobena specifickým požadavkům každého klienta, a která odpovídá dynamice moderního světa.

Naši advokáti jsou rovněž vzděláni i v několika cizích jazycích. Právní servis poskytujeme v německém, anglickém i ruském jazyce. Toto naši advokátní kanceláři umožňuje poskytovat právní služby v zahraničí a zahraničním subjektům. Mezi naše klienty patří i řada významných zahraničních společností. Rovněž poskytujeme právní služby v zahraničí pro soukromé klienty. Tito soukromí klienti ocení především vyřízení dědictví v zahraničí, asistenci s různými druhy kontraktů s přeshraničním prvkem nebo jiné právní služby v zahraničí nebo s přeshraničním prvkem.

NAŠE KANCELÁŘ

ADRESA

Jaselská 206/27, 602 00 Brno, Czech republic

TELEFON

Telefon / Fax: +420 549 245 577, +420 549 259 269

PRACOVNÍ HODINY

Po – Pá: 9:00 – 16:00

Kontaktujte nás

2 + 1 =