Advokátní kancelář

Heyduk a Sedláček

Své klienty zastupujeme již od roku 1990.

Jsme advokátní kanceláří s dlouholetou praxí. Poskytujeme služby ve všech oborech práva.

Nabízíme právní služby a poradenství v otázkách jakéhokoliv odvětví českého práva i v otázkách spojených s právem EU. Naši advokáti pracují samostatně případně jako tým v závislosti na náročnosti dané kauzy. Je-li to zapotřebí, spolupracujeme v rámci řešení kauz s akademiky i jinými profesionály. Tím je zaručena maximální kvalita poskytovaných právních služeb.

SLUŽBY

Zastupujeme české i zahraniční klienty.

Naši kancelář aktuálně tvoří tři advokáti s komplexní znalostí práva a dlouholetou praxí. Špičkové služby všech právních oborů nabízíme v několika cizích jazycích po celé České republice.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3

OBČANSKÉ PRÁVO

Smluvní právo, rodinné právo, náhrada škody, bytové právo, právo nemovitostí a další.

TRESTNÍ PRÁVO

Obhajoba trestných činů, zastoupení poškozených, sepis trestních oznámení a další.

ZÁVAZKOVÉ VZTAHY

Náležitosti závazkových vztahů, osobního statutu, vzniku a zániku závazků. Dále řešíme věcně-právní účinky a nalézáme možné způsoby řešení.

OBCHODNÍ PRÁVO

Závazkové vztahy, smluvní právo, právo obchodních společností, obchodní rejstřík, bankovní právo a další.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Právní řízení, přestupkové řízení, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, azylové řízení a další.

MEZINÁRODNÍ SLUŽBY

Advokáti jsou vzděláni v několika cizích jazycích, což nám umožňuje zastupovat řadu významných zahraničních společností.

NÁŠ TÝM

Naši advokáti

Členové našeho sdružení advokátů se specializují na velmi širokou škálu právních otázek. Jsme proto schopni našim klientům poskytnout služby ve všech odvětvích českého práva od restitucí,   až po právní vztahy s přeshraničním prvkem, nebo případy spojené s právem EU.

JUDr. Roman Heyduk

advokát, člen sdružení

Absolvoval brněnskou právnickou fakultu v roce 1979. Advokátem byl jmenován v roce 1983 a advokacii vykonává nepřetržitě od svého jmenování. Specializuje se na občanské právo v celém rozsahu, dále dědické právo s mezinárodním prvkem, tedy dědictví v zahraničí. Je schopen poskytnout právní pomoc v německém a anglickém jazyce. Je renomovaným odborníkem na restituční kauzy, které byly i medializovány. Má dlouholeté zkušenosti s advokacií, které z něho činí vynikajícího stratéga při řešení právních věcí.

ev. č. ČAK 00162, IČ 66203937

Kontakt:
roman.heyduk@heyduk.cz

Mgr. Robert Sedláček

advokát, člen sdružení

Absolvoval brněnskou právnickou fakultu v roce 2001. Advokátem byl jmenován v roce 2005 a advokacii vykonává nepřetržitě od svého jmenování. Specializuje se na občanské právo v celém rozsahu, je zejména odborníkem na právo nemovitostí, dále se věnuje právu obchodnímu a trestnímu. Je schopen poskytnout právní pomoc v anglickém jazyce a omezeně v jazyce německém.

ev. č. ČAK 10681, IČ 68707070

Kontakt:
robert@sedlacek.rs

Mgr. David Heyduk

advokát

Absolvoval brněnskou právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2015 úspěšným složením státní zkoušky, kdy mu byl udělen titul magistr. Praxi advokátního koncipienta vykonával v AK Heyduk a Sedláček již po absolvování právnické fakulty. Do seznamu advokátu byl Mgr. Heyduk zapsán v listopadu 2018 po úspěšném složení advokátní zkoušky s vyznamenáním v září téhož roku. Mgr. David Heyduk se své praxi advokáta zaměřuje na generální praxi s tím, že v jeho praxi převažuje agenda obchodního práva, práva občanského a obhajoby v trestním řízení. Je schopen profesionálně poskytnout právní služby v anglickém jazyce a v omezené míře pak v jazyce ruském, kterým se domluví jak slovem tak i písmem.

ev. č. ČAK 18381, IČ 88864928

Kontakt:
david.heyduk@heyduk.cz

Naše dlouholeté zkušenosti využívají soukromé osoby, podnikatelé i firmy již od roku 1990.

Klient u nás vždy nalezne požadovanou právní pomoc přesně odpovídající povaze konkrétního případu s přihlédnutím ke všem souvisejícím aspektům i časovým možnostem. Při řešení kauz vycházíme z důkladné znalosti obchodních činností a hlavně potřeb jednotlivých klientů.

Nabízíme promptní, efektivní a cenově výhodná řešení konkrétních právních záležitostí. Cílem naší práce je poskytnout vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc.

Naši klienti

KONTAKT

Spojte se s námi

Telefon

Telefon: +420 549 245 577
Fax: +420 549 259 269

Email

info@heyduk.cz

Adresa:

Jaselská 206/27, 602 00 Brno, Czech republic